Stand van zaken RES Midden-Holland

Veel concept RES-sen al gemaakt

In Nederland maken dit jaar 30 regio’s een eigen energiestrategie. Dit is vastgesteld in het Nationaal Klimaatakkoord. Op dit moment zijn er 20 openbare concept-RES’en klaar, waarvan het leeuwendeel in de komende zomermaanden de bestuurlijke besluitvormingsprocessen ingaan. De oorspronkelijke inleverdatum van de concept-RES’en ten behoeve van de appreciatie van het Planbureau van de Leefomgeving was 1 juni, maar is vanwege de maatregelen tegen het coronavirus verruimd naar 1 oktober dit jaar.

Tussenrapporten

RES-SVZ-MAART Oplegger foto RES maart 2020 DEF RES-SVZ-MAART DEF_2020 05 01 PP Foto definitief

RES-SVZ-MAART Oplegger foto RES maart 2020 DEF

 

Doelstellingen haalbaar?

Er is een grote opgave. De doelstellingen zijn onder andere 35 TWh aan duurzame elektriciteit in 2030 en de gebouwde omgeving duurzaam verwarmd. Het tussenrapport laat zich nog niet expliciet uit of de doelstellingen worden gehaald.

Bewonersparticipatie

Uit het rapport: “Participatie is een breed begrip. Het wordt vaak gebruikt voor het betrekken van volksvertegenwoordigers, inwoners, ondernemers en (belangen)groepen. Bij de inventarisatie is gekeken naar participatie van bewoners. Uit de tussenstand blijkt dat er een gevarieerd beeld is over de momenten waarbij actief bewoners worden opgezocht en in de manieren waarop.”

Scroll naar top