Energietransitie in Gouda

De gemeente Gouda heeft eind april een memo naar de gemeenteraad gestuurd over de stand van zaken van de energietransitie:

Memo raad stavaza april ’20 incl RES update

Vanwege de coronacrisis zijn een aantal werkzaamheden uitgesteld of aangepast. De gemeente schrijft dat nog niet bekend is welk effect de coronacrisis heeft op het tijdstip van aanleveren van de de (concept) Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte.

Wel is een regiegroep  -bestaande uit de gemeente, corporaties, netbeheerder, duurzaamheidsplatform ondernemers-  bezig het programma verder uit te werken. Daarna zullen uitgangspunten, criteria en het afwegingskader worden besproken met de raadsbrede werkgroep energietransitie, de Transitietafel met stakeholders en de stuurgroep.

Scroll naar top