WINDTURBINES

Op basis van de RES taakstelling voor Midden-Holland is te bepalen waar windturbines mogelijk, hoeveel er nodig zijn cq. van welke type en vermogen. Dit vormt dan de basis voor het verdere participatietraject, het vergunningenproces en het financieringsplan.

De ruimte voor nieuwe windmolens in de regio en Gouda is weliswaar beperkt, maar uit eerdere inventarisaties en uit eigen onderzoek blijkt evenwel dat er zeker mogelijkheden zijn voor nieuwe windenergie, rekening houdend met onder andere de leefomgeving en beschikbare aansluitpunten van Stedin.

Op basis van de RES taakstelling voor Midden-Holland is vervolgens per locatie specifiek te bereken hoeveel windturbines -en van welke type en capaciteit- er waar kunnen komen.

De technische en financiële vertaling naar aantal en type windturbines is een kennisintensief traject. De opbrengst van een windmolen/ turbine is immers afhankelijk van verschillende factoren, zoals ligging, grootte en hoeveelheid wind.

Voorbeeld: een 'kleine' windmolen van 2,5 MW van ca. 100 meter hoog kent -globaal- een gemiddelde opbrengst van 4,3 miljoen kWh per jaar. Dat is schone elektriciteit voor 1500-2000 huishoudens.

Voor dit onderdeel zal dan ook externe expertise worden ingeschakeld.

POSAD vermogen en grootte windmolens
Binnenkort meer 'technische' informatie over windmolens en windturbines op deze pagina.

Wist u bijvoorbeeld dat bouw, gebruik en ontmanteling van een windmolen qua totale milieubelasting over de gehele levenscyclus tot de laagste van alle energiebronnen behoort? Hydro-energie kent de allerlaagste CO2 belasting, kolenenergie de hoogste.

Project

Scroll naar top