Wat is ‘lokaal eigendom’ eigenlijk ….

In het Nationaal Klimaatakkoord wordt veel gesproken over het "streven naar 50% lokaal eigendom" van nieuwe energieprojecten op land. Wat betekent dat eigenlijk? Een nieuwe windturbine die voor een paar duizend huishoudens schone windenergie opwekt, van wie is die windmolen en de opgewekte stroom? Van een buitenlandse investeerder, van een projectontwikkelaar, van de bank, van de gemeente, of juist van degenen die geld hebben ingelegd om de windmolen mogelijk te maken, of van degenen die de stroom afnemen? En betekent eigendom ook zeggenschap, of financiële voordelen? En als je meer geld inlegt, heb je dan meer te zeggen?

Lees meer op  https://www.goudavoordewind.nl/lokaal-eigendom/

Scroll naar top