TIJDLIJN

Een groot windenergieproject kent zo leert de ervaring een meerjaren termijn. Met onderstaand tijdlijn beogen wij inzicht te geven in de verschillende stappen in het project. Een exacte planning is overigens niet mogelijk, omdat er onzekere, externe factoren meespelen. Zo kan de besluitvorming over de definitieve invulling van de RES Midden-Holland vertraging oplopen.

Een tijdpad dat wij zelf zullen aanhouden is de volgende:

2020

 • Projectorganisatie
 • RES besluitvorming
 • Bestuurlijk en politieke afstemming
 • Informatiebijeenkomsten

2021

 • Wind energietransitie plan
 • Ruimtelijke toetsing
 • Maatschappelijk draagvlak
 • Participatietraject
 • Technische specificaties

2022

 • Financieringsplan
 • Participatietraject
 • Ruimtelijke ordeningsprocedures, vergunningstrajecten
 • Emissie windparticipaties
 • Technische specificaties

2023

 • Financiering
 • Financiële en juridische eigenaarschap
 • Opdrachtverstrekking

2024

 • Plaatsing windturbine(s)
 • Eerste duurzame Goudse windenergie

Project

Scroll naar top