SAMENWERKING

Wat bij windprojecten vooral belangrijk is: met alle belanghebbenden tijdig en helder communiceren. Dat dan ook het uitgangspunt voor Gouda voor de Wind. Voor wie meer wil lezen over goede en geslaagde participatietrajecten, zie vooral de website: hieropgewekt.nl

Regionale samenwerking is belangrijk

Vanzelfsprekend is er veel overleg met andere regionale energiecoöperaties en bewonersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid: er is veel kennis, ervaring, tips en contacten. Met onder andere de energiecoöperaties van Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen zijn er goede contacten. Zo ook is gesproken met succesvolle burgerinitiatieven voor windenergie projecten in Nederland. De Windvogel is vanouds gevestigd in de regio en heeft veel ervaring. Het is niet meer dan logisch dat ‘Gouda voor de Wind’ met deze lokale coöperaties gaat samenwerken om nieuwe duurzame energieprojecten te doen slagen. Er spelen bovenlokale belangen en gezamenlijk optrekken heeft dan de voorkeur.

samenwerking-organisaties

Samenwerking en verbinding met vele organisaties

De ervaring in Nederland laat zien dat bij grote energieprojecten samenwerking en verbinding met alle belanghebbenden essentieel is. Met de volgende partijen zullen er dan ook nauwe contacten zijn. Het is goed om deze partijen te kennen, met hen informatie uit te wisselen, gezamenlijk de energietransitie te bespreken en samen te werken:

  • Provinciale, regionale en gemeentelijke overheden en overheidsinstellingen zoals de ODMH
  • Vertegenwoordigende bedrijvenplatformen
  • Maatschappelijke organisaties zoals kerken en bewonersorganisaties
  • Netbeheerders
Scroll naar top