SCHEMA
ORGANISATIE

In onderstaand schema is de projectorganisatie weergegeven. In het bovenste deel van de afbeelding, in het lichtgroen, staat de projectstructuur in de eerstkomende jaren.

In de donkergroene kaders onderaan het schema is de mogelijke projectstructuur weergegeven als de windturbine(s) operationeel is/zijn, dit uiteraard onder voorbehoud en afhankelijk van wat de leden dan besluiten.

Scroll naar top