PARTICIPATIES

Voorlopig is het nog niet zover. Eerst zijn er nog vele stappen te zetten.

Bestuur en politiek moeten besluiten nemen over hoe en waar de energietransitie daadwerkelijk vorm zal krijgen. Er zal een uitgebreid participatietraject met belanghebbenden moeten komen. De financieel-juridische aandachtspunten vragen om uitzoekwerk. Ook het bepalen van de technische specificaties van de windturbine(s) en de installatie van het gehele netwerk zal tijd gaan kosten.

Mocht het project daadwerkelijk doorgang vinden, dan zal het vervolgtraject starten waarbij vooral de financiering belangrijk is.

Een belangrijk deel zal van burgers en bedrijven komen. Dat gebeurt meestal via de uitgifte van participaties (dat kunnen aandelen zijn, of obligaties, of participaties). De uitgifte van waardepapieren is in Nederland aan regels gebonden, onder andere van de Autoriteit Financiële Markten. Uiteraard zal aan deze regels worden voldaan, zoals het publiceren door Gouda voor de Wind van een prospectus.

Maar om een idee te geven is het volgende voorbeeld gemaakt. Dit voorbeeld is gebaseerd op vergelijkbare windprojecten in Nederland. Belangrijk is dat de windparticipaties zijn aan te kopen in coupures van verschillende grootte. Daardoor kan iedereen meedoen.

2000 participatiesx € 50 =€ 100.000
500 participatiesx € 100 =€ 50.000
200 participatiesx € 500 =€ 100.000
100 participatiesx € 1.000 =€ 100.000
50 participatiesx € 2.500 =€ 125.000
40 participatiesx € 5.000 =€ 200.000
Vrije inlegminimaal € 10.000€ 125.000
Totaal minimaal 1890 participaties€ 800.000

Op basis van de belangstelling (meestal is die groot) zal de notaris de toewijzing verzorgen. Daarnaast zal externe financiering nodig zijn, bijvoorbeeld van een bank. De ervaring leert bij vergelijkbare projecten in Nederland dat deze externe financiering relatief eenvoudig realiseerbaar is.

Interesse peiling

Hoeveel participaties denkt u t.z.t. aan te kopen?
Laat het ons geheel vrijblijvend weten. U zit nergens aan vast.

Scroll naar top