RES 1.0 gereed: eerste stappen naar de energietransitie in de regio

8 mei 2021

Regionale Energiestrategie en Transitievisie Warmte Ons land is opgedeeld in dertig regio’s die allemaal een eigen energiestrategie (RES) opstellen. Ook de regio Midden-Holland maakt zo’n plan. In de RES beschrijven overheden en maatschappelijke partners hoeveel duurzame elektriciteit en warmte we willen opwekken. En op welke manier ze dat gaan doen. En ook waar in de …

RES 1.0 gereed: eerste stappen naar de energietransitie in de regio Lees verder »

Voortgang regionale energiestrategie

25 februari 2021

Een zeer grote presentatie maar wel met veel informatie. Uitgegeven door het regionaal projectbureau.

In 2020 bijna 100.000 deelnemers aan lokale energieprojecten

7 februari 2021

De (maatschappelijke) impact van Nederlandse energiecoöperaties stijgt. De 623 energiecoöperaties die ons land inmiddels rijk is, drukken een steeds grotere stempel op de energietransitie. De opbrengsten uit deze wind-, zon- en warmteprojecten groeien hard en blijven dat de komende jaren doen. Daarbij professionaliseren de organisaties. Inmiddels is het voor bijna alle Nederlanders mogelijk aan te …

In 2020 bijna 100.000 deelnemers aan lokale energieprojecten Lees verder »

Eerste politieke reacties van regio gemeenten op concept RES Midden-Holland

13 augustus 2020

  Meer hierover is te lezen op het nieuwe item onderaan de pagina  https://www.goudavoordewind.nl/regionale-energie-strategie/

Wat is ‘lokaal eigendom’ eigenlijk ….

11 juni 2020

In het Nationaal Klimaatakkoord wordt veel gesproken over het “streven naar 50% lokaal eigendom” van nieuwe energieprojecten op land. Wat betekent dat eigenlijk? Een nieuwe windturbine die voor een paar duizend huishoudens schone windenergie opwekt, van wie is die windmolen en de opgewekte stroom? Van een buitenlandse investeerder, van een projectontwikkelaar, van de bank, van …

Wat is ‘lokaal eigendom’ eigenlijk …. Lees verder »

Concept RES Midden-Holland gereed

28 mei 2020

Door gemeenten, provincie en waterschappen is de voorlopige versie van de concept-RES behandeld. De versie is nog voorlopig omdat deze nog niet politiek besproken is kunnen worden: dat gebeurt de komende maanden. In het voorlopige concept van de RES staat ook nog niet op welke plekken de opwekvoorzieningen moeten komen. Lees meer op  https://www.goudavoordewind.nl/regionale-energie-strategie/

Stand van zaken RES Midden-Holland

21 mei 2020

Veel concept RES-sen al gemaakt In Nederland maken dit jaar 30 regio’s een eigen energiestrategie. Dit is vastgesteld in het Nationaal Klimaatakkoord. Op dit moment zijn er 20 openbare concept-RES’en klaar, waarvan het leeuwendeel in de komende zomermaanden de bestuurlijke besluitvormingsprocessen ingaan. De oorspronkelijke inleverdatum van de concept-RES’en ten behoeve van de appreciatie van het …

Stand van zaken RES Midden-Holland Lees verder »

Energietransitie in Gouda

21 mei 2020

De gemeente Gouda heeft eind april een memo naar de gemeenteraad gestuurd over de stand van zaken van de energietransitie: Memo raad stavaza april ’20 incl RES update Vanwege de coronacrisis zijn een aantal werkzaamheden uitgesteld of aangepast. De gemeente schrijft dat nog niet bekend is welk effect de coronacrisis heeft op het tijdstip van …

Energietransitie in Gouda Lees verder »

Regionale energiecoöperaties werken samen

21 mei 2020

Er zijn vele lokale energiecoöperaties actief in Nederland, elk met een eigen doel en met vele projecten, maar allen gericht op het verder verduurzamen van hun lokale werkgebied. Voor een overzicht, zie Overzicht Greenchoice en https://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor

Energiedag gemeente

15 februari 2020

17 februari 2020 in Schouwburg Persbericht gemeente Gouda: “Op maandag 17 februari vindt in de Schouwburg van Gouda een bijeenkomst plaats voor inwoners en ondernemers. Het heeft als titel:”Nieuwe energie voor onze stad, hoe doen we dat?” De start van de avond is om 19.30 uur. Theo Elfrink (energie-expert) vormt met humor en realiteitszin deze …

Energiedag gemeente Lees verder »

Scroll naar top