MAATSCHAPPELIJK
DRAAGVLAK

Als er iets belangrijk is bij een groot energieproject dan is het dat alle aspecten met iedereen goed en tijdig moeten worden doorgesproken. Gezien de lange ruimtelijke ordeningstrajecten en de vele belanghebbenden is het organiseren van een goed participatietraject dan ook van groot belang.

In het Nationaal Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategiën is er dan ook veel aandacht hiervoor. De overheid benadrukt dat het belangrijk is dat er maatschappelijk draagvlak is voor maatregelen uit hoofde van de energietransitie.

Dit vormgeven, de wijze van communiceren, de middelen van communicatie, wie gaat het vertellen, en wanneer, hoe belanghebbenden aan te spreken, het zal en moet een belangrijke plaats krijgen in het project 'Gouda voor de Wind'.

Vooral met degenen die mogelijk nadeel kunnen ondervinden van het project, moeten en zullen vanaf het begin van het project bij het proces worden betrokken.

Scroll naar top