ERVARINGEN

De website hieropgewekt.nl bevat vele interessante en inspirerende voorbeelden van grote burgerinitiatieven in Nederland op het gebied van lokale, duurzame energieopwekking.

De ervaringen laten zien dat mensen graag en daadwerkelijk willen meedenken, meebeslissen en meebetalen bij investeringen in lokale, duurzame energieopwekking. Hiervoor zijn er verschillende redenen.

  • In de eerste plaats krijgen degenen die meedoen en mee-investeren de beschikking over eigen Goudse windenergie, die goedkoper is dan van een reguliere energieleverancier. Het geeft bovendien burgers de zekerheid dat de 'eigen' stroom daadwerkelijk groen is.
  • In de tweede plaats blijken windenergieprojecten een financieel attractieve investering. Rendementen van 4-5% zijn in principe mogelijk. Burgers en bedrijven die mee-investeren kunnen dus -naast een lagere energierekening- óók een rendement op hun ingelegde bedrag krijgen. Dit 'maatschappelijk dividend' is hoger dan de rente op een spaarrekening. De financiering van grote energieprojecten blijkt in de praktijk dan ook redelijk eenvoudig te realiseren.
  • In de derde plaats komt er in deze onzekere tijden steeds meer belangstelling voor 'energie communities', waarbij én het collectief en het individueel belang centraal staan. Men is eigenaar van de lokale energievoorziening: “die windmolen daar is ook van mij” en dus ook meer lokaal betrokken. De opbrengsten van het windproject komen niet ten goede aan een buitenlandse investeerder, waar winst het streven is.

Bij veel grote windenergie projecten besluiten de participanten dat een deel van de baten ten goede komt aan de lokale gemeenschap. Zo ook zouden de participanten van ‘Gouda voor de Wind’ te zijner tijd ook kunnen besluiten om bijvoorbeeld een deel van de opbrengsten te gebruiken om nieuwe duurzaamheidsinitiatieven in Gouda te financieren.

family-green-energy

Project

Scroll naar top