DIGITALE
PARTICIPATIES

Digitale participatie is niet nieuws. Altijd al konden burgers bijvoorbeeld via een enquête op een website hun ervaringen, mening en suggesties geven. Maar bij het project 'Gouda voor de Wind' krijgt de digitale participatie extra aandacht.
In de eerste plaats natuurlijk vanwege de corona maatregelen. Grote informatiebijeenkomsten zijn voorlopig niet mogelijk. Geïnteresseerde mensen kunnen dus niet rechtstreeks met de initiatiefnemers praten en hun vragen stellen. Vandaar dat we via deze pagina meer interactief met alle belanghebbenden willen communiceren.

Digitale participatie krijgt om meer redenen aandacht. Burgerparticipatie is namelijk bij grote windprojecten belangrijk. Daarvoor moet alle tijd en ruimte zijn. Er kunnen immers grote belangen spelen.

Verder is gebleken dat er bij grote energieprojecten verschillende stappen zijn. En bij elke stap is de participatie van burgers/ belanghebbenden van belang.

  • Bij het bieden van inzicht en transparantie in de verschillende overheidsprocessen. Dat wil zeggen door inzichtelijk te maken hoe een debat verloopt, hoe de besluitvorming verloopt en op welke onderliggende motivaties en documentatie een besluit genomen wordt.
  • Bij de inspraak en consultatie natuurlijk, dan is de inbreng van alle betrokkenen nodig. Het is vaak een voorwaarde voor goede en gedragen besluitvorming.
  • En tot slot, bij het meebeslissen zelf: door inwoners niet alleen te laten meedenken maar ook meebeslissen over beleid en budget, krijgen ze een stuk eigenaarschap over hun eigen leefomgeving.

Het wordt ook voor ons een zoektocht. Want hoe zorg je ervoor dat een inspraakavond over de Regionale Energie Strategie via een videotool kan plaatsvinden? Kunnen we samen met inwoners online een schets maken voor een ruimtelijke opgave? Of gaan we via een chatsessie mensen de gelegenheid geven om vragen te stellen aan politici, experts en andere betrokkenen? We zullen het samen gaan ontdekken ...

Interesse peiling

Hoeveel participaties denkt u t.z.t. aan te kopen?
Laat het ons geheel vrijblijvend weten. U zit nergens aan vast.

Scroll naar top