COMMUNICATIE

Communiceren, informeren, draagvlak, afstemming, betrokkenheid, interesse

Bij alle ruimtelijke ordeningsprojecten en zeker bij grote energieprojecten is communicatie met alle belanghebbenden zeer belangrijk.

De communicatie met alle betrokkenen krijgt in het project ‘Gouda voor de Wind’ dan ook een belangrijke plaats. Hiervoor zullen we gebruik maken van gespecialiseerde deskundigheid.

Vooral met degenen die mogelijk nadeel kunnen ondervinden van het project, moeten en zullen vanaf het begin bij het proces worden betrokken.

Het is uitdrukkelijk onze bedoeling om veel bewonersbijeenkomsten te organiseren en om veel informatie en kennis te publiceren. Dan weet iedereen van het wat, wanneer en waar.

We zullen gebruik maken van nieuwe ICT-toepassingen, zoals een eigen app, zodat alle belanghebbenden op een eigentijdse wijze kunnen communiceren en inzicht hebben in het project.

Jeugd en jongeren horen bij energieprojecten voor de toekomst. Scholen en onderwijsinstellingen krijgen dan ook een belangrijke rol in het project.

Scroll naar top