Bestuurlijk

Windenergie in en voor Gouda

WINDENERGIE IN EN VOOR GOUDA Deze energie opgave is ook door te vertalen specifiek naar Gouda. De energiebehoefte van de stad Gouda met alle bewoners, bedrijven, instellingen, woningen, activiteiten enz. is groot. De energietransitie in Gouda zal dan ook verschillende maatregelen vragen: aardgasvrije wijken, verduurzaming van woningen en gebouwen, energiebesparing, verduurzaming mobiliteit, klimaatadaptatie water-maatregelen, stimulering …

Windenergie in en voor Gouda Lees verder »

Regionale Energie Strategie

Wat is een RES? In het Nationaal Klimaatakkoord 2019 staat dat gemeenten, provincies en hoogheemraad- en waterschappen de nationale opgave moeten vertalen naar een regionale invulling, de zogenaamde Regionale Energie Strategieën. In deze RES’en moeten de regio’s concrete plannen maken om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen. Het is dus geen vrijblijvende beschrijving. …

Regionale Energie Strategie Lees verder »

Van Parijs naar Gouda

Van Parijs NAAR GOUDA In het VN Klimaatakkoord van Parijs van 2015 is wereldwijd afgesproken om de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Om dit doel te halen hebben EU-lidstaten met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% minder CO2 moet uitstoten. In het Nationaal Klimaatakkoord van Den …

Van Parijs naar Gouda Lees verder »

Scroll naar top