BURGERINITIATIEF

Energieprojecten waarin burgers participeren hebben een veel grotere kans van slagen, aldus de kennissite en kennisorganisatie ‘Hier Opgewekt'.
Grote projecten zoals bij Krammersluizen en Zeewolde zijn op basis van burgerparticipatie tot stand gekomen. Het spreekt voor zich, dat 'Gouda voor de wind' eveneens voor deze opzet zal kiezen. In dit verband wordt dan genoemd het vliegwiel van burgerinitiatieven en bedrijvenacties: verandering komt vaak van onderaf.

In het Nationale Klimaatakkoord is er dan ook een duidelijke plaats toebedeeld aan het '50% lokale eigendom'. De overheid heeft als uitgangspunt gekozen om de omgeving zo veel als mogelijk eigenaar te maken van het proces en van het project. Ze benadrukt ook dat het belangrijk is dat er maatschappelijk draagvlak is voor maatregelen nodig voor de energietransitie.

Burgerinitiatieven blijken bij duurzame energieprojecten vooral een belangrijke rol te spelen als het gaat om het toetsen en bereiken van maatschappelijk draagvlak. Juist een burgerinitiatief als 'Gouda voor de Wind', een stichting zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen, kan hieraan bijdragen.

Alle bestuursleden en alle leden van de kerngroep werken op vrijwilligersbasis mee aan het project 'Gouda voor de Wind'.

Organisatie

Scroll naar top